Styrelse & ledning

VD:
Kristian Hammar

Administration:
Therese Ardenstedt (Föräldraledig tom 181031).
Vikarie: Helena Rigbäck

Styrelse:
Margareta Adlercreutz (Ordf.)
Civilekonom från Handelshögskolan med lång erfarenhet av ledningsarbete och varumärkesuppbyggnad, bland annat från grundandet av Hemtex. Utöver rollen som styrelseordförande i Milsogruppen är Margareta även verksam i styrelsearbete för flera andra bolag.

François Régis Tézé (Ledamot)
Fransk medborgare med lång erfarenhet från internationell affärsverksamhet, främst inom försvarsområdet. Grundare av tjänsteföretaget GMD i Frankrike genom vilket han etablerat ett stort internationellt kontaktnät på hög nivå.

Kristian Hammar (Ledamot)
Civilingenjör och tidigare flygförare i Flygvapnet. Har bland annat en bakgrund från uppdragsledning inom FMV samt ett flertal ledningsbefattningar inom Saab Technologies. I de senare märks rollen som divisionschef i AerotechTelub och medlem i bolagets verkställande ledning.

Revisor
Till revisionsbolag har valts Crowe Horwath revisionsbyrå med Christer Eriksson som ansvarig revisor.