Att vara medarbetare vid Milso

Försäljning av tjänster är basen i vår verksamhet. Det kan omfatta många olika typer av uppdrag men gemensamt för alla är att det i grunden handlar om kundrelationer och kontakter med andra människor.

Vi strävar också efter långa relationer med våra uppdragsgivare där vi kan säkerställa deras behov av kompletterande kompetens. Det har resulterat i flera ramavtal med våra huvudkunder inom försvarsområdet med goda möjligheter till nya uppdrag när behov uppstår.

Det här innebär att varje enskild medarbetare är av stor betydelse för oss. Vi måste därför kunna både attrahera och bibehålla kompetenta resurser genom att säkerställa att Milso hela tiden upplevs som en bra arbetsgivare. Vårt sätt att göra det är att sträva efter att vara professionella i alla avseenden och att erbjuda en positiv företagskultur med respekt för varandra tillsammans med konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

Det innebär också att våra medarbetare måste vara bra varumärkesbärare och leva upp till våra och våra kunders högt ställda krav. Det är egentligen inget märkvärdigt utan handlar om kompetens och att vi genomför våra åtaganden på ett föredömligt och uppskattat sätt. Engagerat, effektivt och professionellt.

Då har vi dessutom goda förutsättningar att fortsätta växa med fler duktiga medarbetare som kan vara med och utveckla vårt företag.

Tycker du att det låter intressant? Kontakta då gärna vår VD Kristian Hammar eller skicka in din CV direkt till info@milso.se.