Styrelse & ledning

VD:
Kristian Hammar

Ekonomi & administration:
Susana Navarro

Styrelse:
Kristian Hammar (Ledamot)
Civilingenjör och tidigare flygförare i Flygvapnet. Har bland annat en bakgrund från uppdragsledning inom FMV samt ett flertal ledningsbefattningar inom Saab Technologies. I de senare märks rollen som divisionschef i AerotechTelub och medlem i bolagets verkställande ledning.

François Régis Tézé (Ledamot)
Fransk medborgare med lång erfarenhet från internationell affärsverksamhet, främst inom försvarsområdet. Grundare av tjänsteföretaget GMD i Frankrike genom vilket han etablerat ett stort internationellt kontaktnät på hög nivå.

Gunther Janetzky (Ledamot)
Invald sedan 2017 som representant för minoritetsägarna. Entreprenör sedan lång tid som har drivit flera företag med restaurangnäringen.

Revisor
Till revisionsbolag har valts Crowe Horwath revisionsbyrå med Christer Eriksson som ansvarig revisor.