Tekniktjänster

Våra tekniktjänster omfattar huvudsakligen uppdrag inom försvarsområdet som utförs av medarbetare med lång erfarenhet därifrån. Flera har dessutom en bakgrund som officerare i Försvarsmakten eller från verksamhet vid myndigheter inom försvarsområdet.

Exempel på uppdrag är stöd vid upphandlingar av materiel, arbete med kravspecifikationer, tekniskt specialiststöd, löpande projektarbete och även rent operativa stödtjänster.

Ett område där flera av våra medarbetare är verksamma är telekrig. Här finns djup kompetens inom dataförsörjning, stödsystemutveckling, datasäkerhet, simulatorer samt signalanalyser och utvärdering. Ett annat område som också engagerar flera av våra medarbetare är JAS 39 Gripen och då främst den exportrelaterade verksamheten. Här handlar det om allt från underhållsplanering till systemkonfiguration och utbildningsfrågor.

Men vi är också verksamma på marksidan där vi bland annat levererar projektledningstjänster inom stridsfordonsområdet.

Genomgående för alla våra tekniktjänster är att erbjuda kvalificerade resurser som kompletterar våra uppdragsgivares egna kompetenser för att därigenom kunna utveckla långa samarbeten.