Stolthet över utfört arbete

En del av vår bakgrund kommer från försvarsområdet med erfarenheter från kvalificerade system i operativ drift och höga krav på både användbarhet och säkerhet. Därifrån kommer insikten om betydelsen av att skapa ändamålsenliga lösningar som är lätta att använda och att alltid sätta människan i fokus.

Lägg därtill engagemang och viljan att försöka se saker i nya perspektiv. Vända och vrida, analysera och ifrågasätta. Våga utmana gamla invanda spår och kritiskt granska en lösning. Kan det göras på något annat sätt, och mer effektivt? Vad skulle det innebära? Av vilken anledning har uppgiften definierats som den har?

I slutändan handlar det om att göra ett bra jobb där kunden är nöjd. Att leverera resultat där inget lämnats åt slumpen, och utan att överarbeta.

För att åstadkomma detta skall vår kultur präglas av kompetens, engagemang, ödmjuk uppkäftighet, stolthet över utfört arbete och ett positivt arbetsklimat.