Företagsledning kan vara rätt knepigt...

För att öka värdet på sina investeringar börjar riskkapitalister ofta med en noggrann genomgång av ledningsarbetet i företagen de investerar i. Genom att effektivisera detta ökas lönsamheten samtidigt som företaget blir stabilare och mer värt.

Med Cheferiet blir det enklare!
En viktig del i ledningsarbetet är ledningsadministrationen. Är denna genomtänkt och effektiv görs rätt saker i rätt tid och med minsta möjliga resurser. Dessutom minskar beroendet av nyckelpersoner. All kraft kan istället läggas på försäljning, kundvård, marknadsföring eller annat som utvecklar affärerna och inte på onödigt brandsläckningsarbete. Då ökar både företagets lönsamhet och värde samtidigt som det blir väl rustat för att möta framtida förändringar, till exempel konjunktursvängningar eller en försäljning.

Det är vad Cheferiet® handlar om, vägen till effektivt ledningsarbete
Med vår egenutvecklade tjänst Cheferiet® gör vi en metodisk genomgång av effektiviteten i Ert ledningsarbete. Resultatet sammanställs i en skriftlig rapport som tydligt redovisar nödvändiga åtgärder för att skapa en effektiv ledning, grunden för högre lönsamhet och ökad stabilitet.

Intresserad, kontakta oss eller läs mer på www.cheferiet.se.