2011-04-19

Fortsatt förtroende från FMV och fler utvecklare

Försvarets materielverk (FMV) har i dagarna gett Milso förnyat förtroende som leverantör och beställt fortsatt stöd inom telekrig- respektive inom helikopterområdet.

Uppdragen omfattar flera av våra medarbetare och avser tekniska stödtjänster som utförs i direkt samverkan med FMV och Försvarsmaktens experter. De två nyanställda är David Yanagisawa och Nils Vaernö som båda är erfarna systemutvecklare med djup kompetens inom flera teknikområden inklusive app-utveckling. De kommer båda att ingå i den grupp som utvecklar Milso ledarstödsystem som därmed får värdefull förstärkning. David och Nils hälsas välkomna till Milso.

- Fortsatt förtroende från en viktig kund och förstärkning till vår produktutveckling är förstås mycket glädjande, säger Kristian Hammar VD Milso AB.