2010-09-02

Försvarets materielverk (FMV) beställer stödtjänster

Uppdragen omfattar förlängningar på två tidigare beställningar, en inom den exportrelaterade Gripenverksamheten och en inom stridsfordonsområdet. Båda uppdragen avser såväl tekniskt expertstöd som projektledningsuppgifter och kommer att utföras av medarbetare med lång erfarenhet från operativ verksamhet och internationella materielsamarbeten.

- Försvarets materielverk är en viktig kund och att få förnyat förtroende inom så kvalificerade områden har förstås stor betydelse, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.