2009-11-05

Fortsatt förtroende från stora kunder

Milso har i dagarna erhållit förnyade förtroenden från två av våra större kunder, båda med omfattande internationell verksamhet. Det ena av dessa uppdrag avser en av våra systemarkitekter för arbete med övergång till ett övergripande globalt system för hantering av produktflöden, lager och verksamhetsprocesser. Den andra förlängningen handlar om förstärkning av kundens Web-team med ansvar för drift och underhåll av en miljö med över 150 applikationer, den största med över 15 000 användare. Båda uppdragen förnyas på heltid och löper en bit in 2010.

- Att få förnyande förtroenden från dessa mycket framgångsrika kunder är givetvis väldigt betydelsefullt och ett kvitto på att våra medarbetare är uppskattade, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.