2009-11-04

Milso & Partners, ny aktör etablerad på IT-konsultmarknaden

För att möta marknadens efterfrågan på en samlad tillgång till IT-konsulter med specialistkompetens, utan att gå miste om de mindre bolagens engagemang och flexibilitet, har Milso i samarbete med flera andra bolag etablerat en ny aktör på IT-konsultmarknaden.

Bakgrunden är utvecklingen mot större upphandlingar där ramavtal blir allt vanligare och bland annat leveranskapacitet därmed får ökad betydelse. En utveckling som dock riskerar innebära att uppdragsgivarna inte får tillgång till alla de mervärden som de mindre konsultbolagen kan erbjuda, till exempel tillgång till den samlade kompetensen hos en leverantör och inte bara den enskilda konsultens kompetens.

Av den anledningen har skapats ett erbjudande som på allvar kombinerar egenskaperna hos de små och stora bolagen med både bredd och djup inom ett stort antal områden. Men roligast är nog, trots allt, att genom en kanal kunna erbjuda en enhetlig hantering med en stor mängd mindre bolag, och samtidigt en nära relation med varje enskilt bolag.

Vi kallar det Milso & Partners.