2009-01-19

Milso inleder utveckling av ett ledarstödsystem

I takt med vår tillväxt så ökar även omfattningen på både administration och det löpande ledningsarbetet. Kraven på effektivitet och kvalitet förblir dock desamma, om inte högre. Som en direkt konsekvens får ordentligt inarbetade rutiner, och ett kvalitetssäkrat arbetssätt, större och större betydelse.

Tillväxten innebär samtidigt att vi blir fler, och därmed också fler medarbetare med omfattande kompetens inom systemutveckling.

Milso har därför påbörjat utvecklingen av ett eget ledarstödsystem. Målsättningen är att möta dessa ökade krav på effektivitet och kvalitet utan att det därför leder till högre omkostnader och overhead. Dessutom innebär det att vi kan erbjuda kvalificerade uppgifter till våra nyanställda IT-konsulter, och att de då både snabbt och naturligt blir en del av Milso och vår gemenskap.