2018-02-08

Förstärkning inom Gripenområdet

Thomas Karlsson hälsas välkommen till Milso!

Thomas har en omfattande bakgrund från Försvarsmakten/Flygvapnet där han inledde karriären som pilot och sedan har haft flera tunga befattningar inom flygområdet. På meritlistan finns bland annat roller som divisionschef och flygchef vid F16 i Uppsala, chef för flygbefälsskolan, försvarsattaché i Chile och flera befattningar i högkvarteret inklusive chef för flygsäkerhetsinspektionen.

Thomas kommer närmast från FMV och börjar vid Milso den 1 september.

- Thomas blir en bra förstärkning som innebär att vi ökar våra möjligheter att utföra kvalificerade uppdrag inom Gripenområdet där vi redan har flera viktiga uppdrag, säger Kristian Hammar VD Milso AB.