2019-02-12

Fler medarbetare och förlängning av ramavtal inom Gripenområdet

Två nyanställda och förlängda ramavtal!

Rekryteringsarbetet är en viktig del i utvecklingen av vårt företag och i januari blev det klart med två nya medarbetare som börjar hos oss under året. Först på plats av dessa blir Helena Rigbäck som tillträder den 1 mars som ekonomiansvarig, en roll som hon haft vid två tillfällen tidigare men då som vikarie under föräldraledigheter.

Den andre nyanställde heter Jan Granberg och börjar hos oss som konsult i slutet av året i samband med pensionering från sin nuvarande anställning vid FMV. Jan har en lång bakgrund inom fältarbetsområdet, bland annat med ansvar för upphandling av bro- och annan förbindelsemateriel åt Försvarsmakten.

Under januari blev det också klart med förlängning av två av våra ramavtal med FMV inom Gripenområdet. Förlängningarna görs genom utlösande av befintliga optioner och innebär att ramavtalen är giltiga för nya avrop under två år framåt varefter en ny förlängning kan göras för en tidsperiod om ytterligare två år.

- Både Helena och Jan hälsas välkomna till Milso! (I Helenas fall blir det snarare välkommen tillbaka…) Fler medarbetare och förlängda ramavtal innebär fortsatta möjligheter för oss att både växa och fortsätta utvecklas, förlängningar av avtal hos befintliga kunder är dessutom en tydlig signal på att våra medarbetare är uppskattade av våra kunder, säger Kristian Hammar VD Milso AB.