2019-12-09

En ny medarbetare och fler beställningar inom försvarsområdet

En av beställningarna avser en förlängning av ett av våra ramavtal som därmed gäller i tre år till varefter det kan förlängas ytterligare en gång för en tidsperiod om tre år.

De andra uppdragen är också förlängningar av tidigare beställningar och avser fortsatt arbete inom bland annat Gripenområdet och inom markområdet med fokus på stridsfordon. Uppdragen kommer att genomföras av våra befintliga medarbetare och samtidigt ligga till grund för fortsatt rekrytering.

Under hösten/vintern har vi också anställt ytterligare en medarbetare med lång bakgrund från Försvarsområdet. Den nyanställde heter Adam Karlsson och har tidigare arbetat som teknisk officer inom Gripenområdet. Adam har dessutom tjänstgjort i Tjeckien där han ingick i den supportgrupp som stöttade det tjeckiska flygvapnet med driften av Gripensystemet vilket kommer väl till pass i våra uppdrag inom den exportrelaterade Gripenverksamheten.

- Till att börja med hälsas Adam välkommen till Milso! Hans omfattande erfarenhet av Gripensystemet, inte minst från tjänstgöringen i Tjeckien, är ett bra tillskott för våra uppdrag inom Gripenområdet. Fler medarbetare, förlängda ramavtal och nya beställningar innebär fortsatta möjligheter för oss att både växa och fortsätta utvecklas.

Som alltid så är dessutom förlängningar av befintliga uppdrag en tydlig signal på att våra medarbetare är uppskattade av våra kunder, säger Kristian Hammar VD Milso AB.