2020-09-03

Milso förstärker ytterligare inom telekrigområdet

Håkan Beillon hälsas välkommen till Milso!

Håkan har en lång bakgrund från Försvarsmakten som officer i Marinen där han haft flera befattningar, både till sjöss och på land. Fokus har främst varit sensorer och telekrig vilket har lett till en omfattande kompetens och stort kontaktnät inom området.

Håkan börjar vid Milso den 1 september.

- Håkan blir en bra förstärkning som innebär att vi ökar våra möjligheter att utföra kvalificerade uppdrag inom telekrigområdet där vi redan har flera viktiga uppdrag, säger Kristian Hammar VD Milso AB.