2022-09-14

Milso vinner ramavtal inom Gripenområdet och anställer fler medarbetare

För några veckor sedan blev det klart att Milso vann två positioner på det ramavtal inom Gripenområdet som FMV upphandlade i konkurrens i början av sommaren. Ramavtalet löper under två år med option på förlängning under ytterligare fem år, alltså totalt sju år. Avropsberättigade är både FMV och Försvarsmakten.

Kort därefter anställde Milso ytterligare en medarbetare med bakgrund från Försvarsmakten för att kunna möta det ökade resursbehovet inom försvarsområdet och den här gången med fokus på just Gripenverksamheten

- Att återigen vinna flera positioner på ett nytt ramavtal inom Gripenområdet är förstås väldigt roligt och betydelsefullt för oss. Det visar att vi har efterfrågad kompetens och är konkurrenskraftiga i vårt erbjudande. På samma sätt är det väldigt roligt att vi attraherar nya medarbetare som vill arbeta hos oss, i synnerhet med tanke på försvarsområdets ökade betydelse med anledning av det försämrade omvärldsläget, säger Kristian Hammar VD Milso AB