2023-03-29

Fler anställda och nya beställningar inom försvarsområdet

Milso fortsätter växa och har anställt fler medarbetare. Senast i raden är en redovisningsekonom, en junior drifts-/systemtekniker och en expert inom drifts- & underhållsområdet för Gripensystemet. Alla tre har börjat sina anställningar hos oss under vintern och hälsas givetvis varmt välkomna till Milso.

Den senaste tiden har vi också fått nya beställningar från FMV och Försvarsmakten som har gett Milso fortsatt förtroende som leverantör inom flera områden. Milso har också i samverkan med AFRY erhållit ett nytt ramavtal inom flygunderhållsområdet och som löper under totalt 7 år.

- Fortsatt förtroende från våra huvudkunder och fler medarbetare är en tydlig bekräftelse på att vi är konkurrenskraftiga. Dessutom har vi etablerat en viktig samverkan med AFRY vilket förstås är väldigt positivt, säger Kristian Hammar VD Milso AB.