2017-02-13

Nya beställningar inom försvarsområdet

Milso har i dagarna erhållit nya beställningar inom underhållsområdet. Den här gången handlar det dels om stöd vid utveckling av system för flygunderhåll och dels om stöd avseende hanteringen av reservmateriel inom stridsfordonsområdet. Båda beställningarna avser konsultstöd på heltid under hela 2017 med optioner på årsvisa förlängningar under flera år därefter.

- Nya beställningar inom ett par av våra huvudområden flyg och stridsfordon är förstås både roligt och betydelsefullt. Det är också ett kvitto på vår konkurrenskraft och att våra medarbetare är uppskattade, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.