2018-05-04

Ny beställning inom Gripenområdet

FMV förlänger uppdrag

Milso har i dagarna erhållit ytterligare en beställning inom Gripenområdet och då med inriktning mot den exportrelaterade verksamheten. Uppdraget är en förlängning på tidigare beställning och avser fortsatt arbete inom såväl Gripen Tjeckien som Gripen Ungern.

  • Förlängningar av pågående uppdrag är en tydlig signal på att våra medarbetare är uppskattade vilket gör oss mycket stolta, säger Kristian Hammar VD Milso AB.