2009-02-09

Försvarets materielverk (FMV) beställer stödtjänster

Försvarets materielverk (FMV) har i dagarna gett Milso fortsatt förtroende att leverera kvalificerat stöd inom informationsområdet. Uppdragen, som löper under hela 2009, är fördelade på två beställningar och omfattar 7 av våra medarbetare avseende stödtjänster med koppling till avancerad signalanalys, telekrig och informationsoperationer. Verksamheten genomförs i direkt samverkan med FMV och Försvarsmaktens experter inom området.

- Att FMV och Försvarsmakten återigen väljer våra medarbetare för fortsatt stöd inom dessa avancerade områden är förstås både glädjande och betydelsefullt. Det är också en tydlig signal på att våra medarbetare uppskattas och att vi står oss väl i den hårda konkurrensen på marknaden vilket aldrig kan tas för givet.

Varje ny beställning vi får är därför också en påminnelse om att hela tiden arbeta med utvecklingen av vår konkurrenskraft, såväl i termer av kvaliteten på levererade tjänster som när det gäller vårt övergripande agerande som leverantör, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.