2008-09-24

Milso förstärker ytterligare inom lednings- och telekrigområdet

Anders Dickmark hälsas välkommen till Milso

Anders, som närmast kommer från annat konsultbolag, har en lång bakgrund som officer och flygförare i Flygvapnet men även från FMV där han innehaft flera ledningsbefattningar med fokus på telekrigområdet. Tyngdpunkten har legat på utveckling av system och organisation för operativ telekrigföring, internationell samverkan inom flygmaterielutveckling samt utbildnings- och ledningsadministrativa uppdrag. På meritlistan finns både rent operativa befattningar, såsom flyglärare (GFSU) på JA 37 Jaktviggen vid F 21 i Luleå, som centrala chefsbefattningar, bland annat som chef för Flygvapnets Telekrigsektion. Dessutom kan nämnas att Anders ledde processen för utarbetandet av Sveriges första statliga offert avseende export (leasing) av JAS 39 Gripen (till Ungern) på uppdrag av en styrgrupp sammansatt av representanter från Utrikesdepartementet (UD), Försvarsdepartementet (Fö), Försvarsmakten, FMV och företag inom försvarsindustrin.

Anders börjar hos oss den 1 november och rollen i Milso blir Sakkunnig flygsystem.