2007-07-04

5 nyanställda från Vetenskapsrådets IT-avd

Ytterligare förstärkningar görs genom att 5 medarbetare från Vetenskapsrådets IT-avdelning anställs hos Milso den 1 augusti. Det är en synnerligen kompetent grupp det handlar om som utgörs av 1 IT-chef, 2 systemarkitekter/systemutvecklare samt 2 infrastrukturarkitekter/systemadministratörer.

Hos Vetenskapsrådet har de ansvarat för hela IT-verksamheten vilket inkluderat allt från drift av infrastruktur till design och utveckling av myndighetens processtöds- och ärendehanteringssystem VRAPS som hanterar ca 7000 nya ansökningar om bidrag till forskningsprojekt och per år med en allt igenom elektroniskt hantering av ansökan, beredning och bedömning samt tilldelning av medel.

Milso hälsar hela gruppen välkommen!