2018-11-15

Höga betyg av våra kunder

Löpande uppdragsuppföljning, en del i kvalitetsarbetet

Som ett led i vårt kvalitetsarbete träffar vi våra kunder regelbundet för en lite mer formell uppföljning av våra uppdrag. Fokus ligger förstås på hur de upplever det stöd de får av oss och våra medarbetare, men omfattar även en genomgång av rent administrativa delar kopplade till uppdragen. Uppföljningen görs normalt en gång per år och i slutet av oktober var det dags för en avstämning inom ett par av våra uppdrag hos vår huvudkund. ”Betygen” som vi fick var överlag höga för båda uppdragen och kunderna upplevs vara mycket nöjda med det stöd de får.

- Budskapen har varit desamma vid uppföljningen av våra andra uppdrag under året och det gör förstås att man blir stolt över att vi har så uppskattade medarbetare och bra varumärkesbärare hos oss, säger Kristian Hammar VD Milso AB