2021-03-03

Förlängning av ramavtal inom Gripenområdet

FMV ger Milso förnyat förtroende inom Gripenområdet

I månadsskiftet februari/mars meddelade FMV att de förlänger vårt ramavtal avseende stöd inom Gripenområdet. Förlängningen görs genom utlösande av befintlig option och innebär att ramavtalen är giltiga för nya avrop fram till sommaren 2022 varefter en ny förlängning kan göras för en tidsperiod om ytterligare drygt ett år.

- Som sagt många gånger förut innebär förlängda ramavtal fortsatta möjligheter för oss att både växa och fortsätta utvecklas. Förlängningar av avtal hos befintliga kunder är dessutom en tydlig signal på att våra medarbetare är uppskattade av våra kunde vilket vi är väldigt stolta över, säger Kristian Hammar VD Milso AB.