2022-02-23

En ny medarbetare och nya beställningar

En av beställningarna avser ett nytt uppdrag inom telekrigområdet med fokus på passiva sensorer. Övriga handlar om förlängda uppdrag inom Gripenområdet avseende fortsatt arbete inom pågående uppdrag. Samtliga uppdrag kommer att genomföras av våra befintliga medarbetare.

I början av februari anställdes dessutom ytterligare en medarbetare med lång bakgrund från Försvarsområdet. Den nyanställde heter Pedro Fortea och kommer närmast från Flygvapnet i Halmstad (FMTS) där han bland annat arbetat som både lärare och teknisk officer inom Gripenområdet. Pedro har dessutom varit ansvarig för FMTS utbildningar åt de utländska Gripenoperatörerna (Ungern, Tjeckien och Thailand) vilket kommer väl till pass i våra uppdrag inom den exportrelaterade Gripenverksamheten.

- Till att börja med hälsas Pedro välkommen till Milso! Hans omfattande erfarenhet av Gripensystemet är ett bra tillskott för våra uppdrag inom Gripenområdet. Fler medarbetare, förlängda uppdrag och nya beställningar är ett tydligt kvitto på att vår verksamhet är uppskattad, säger Kristian Hammar VD Milso AB.