2016-02-22

Milso erhåller nytt ramavtal inom Gripenområdet

Efter genomförd upphandling av konsulttjänster inom Gripenområdet har FMV meddelat att Milso är en av de utvalda leverantörerna som erbjuds att teckna ramavtal. 
Upphandlingen omfattade flera delområden och Milso har erhållit ramavtal inom två av dessa, utbildningsfrågor respektive system- & produktfrågor. Ramavtalet avropas efter behov och är giltigt i 12 månader med option på förlängning i ytterligare 84 månader.
 
- Att erhålla nytt ramavtal inom Gripenområdet har självklart en mycket stor del betydelse för utvecklingen av våra tekniktjänster. Nu gäller det att fortsätta arbetet med att säkerställa att vi kan erbjuda den kompetens som efterfrågas, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.