2011-01-17

Försvarets materielverk (FMV) beställer fortsatta stödtjänster inom helikopterområdet

Denna gång handlar det om två uppdrag från FMV, det ena är en fortsättning på en tidigare beställning inom helikopterområdet. Det andra uppdraget avser stöd till FMV projektledning för Hkp 14 och omfattar både teknik- och ledningsuppgifter.

Båda uppdragen inleds omgående.

- Som alltid är det mycket viktigt att erhålla förnyat förtroende hos befintliga kunder. Att dessutom få en utökning av detta, som dessa beställningar faktiskt innebär, är förstås oerhört betydelsefullt, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.