2011-01-10

Senior specialist från marinen

Conny Thunlund hälsas välkommen till Milso.

Conny, som i grunden är sjöbevakningsledare, kommer närmast från Marinens sjöbevakningscentral i Malmö där han arbetade med utveckling och vidmakthållande av marinens fartygsdatabas för operativ fartygsidentifiering. Ett system som även används av flera andra myndigheter såsom Kustbevakningen, Polisen och Tullverket samt av både den danska och den norska marinen.

Genom sin bakgrund och ett stort intresse för uppgiften har Conny byggt upp en djup kunskap om fartygsidentifiering vilket har varit mycket uppskattat av användarna i det kontinuerliga informationsutbytet. Han har bland tilldelats tre guldmedaljer inom området av den danska marinen.

Conny började hos Milso den 1 januari och kommer även fortsättningsvis att arbeta med verktyg för fartygsidentifiering på uppdrag av kund.

- Conny är en kvalificerad specialist inom marinområdet med omfattande erfarenhet och kunnande inom sitt yrke. Att han nu också är en av våra medarbetare innebär förstås ytterligare förstärkning av vårt varumärke, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.