2014-06-23

Milso får ny rambeställning inom telekrigområdet

Milso har i dagarna erhållit förnyat förtroende som leverantör av kvalificerade tjänster inom telekrigområdet. Beställningen omfattar stöd under ytterligare 2 år och ingår i det ramavtal inom telekrigområdet som Milso erhållit tidigare.

Uppdraget avser stödtjänster med koppling till avancerad signalanalys, telekrigsystem och simuleringsverksamhet, dessutom ingår stöd till vidmakthållandet av försvarsmaktens fartygsdatabas. Som tidigare utförs verksamheten i direkt samverkan med Försvarsmaktens experter inom området.

- Att erhålla fortsatt förtroende som leverantör inom dessa tekniskt och operativt kvalificerade avancerade områden gör oss naturligtvis mycket stolta. Det visar också att vi står oss väl i den hårda konkurrensen och att våra medarbetare är uppskattade, säger Kristian Hammar VD Milso AB.