2008-04-28

Milso får uppdrag av stort börsbolag

Milso har idag erhållit ytterligare en beställning och denna gång från en av stockholmsbörsens större bolag. Kunden, som har en omfattande global verksamhet, har valt en av våra systemarkitekter för arbete med konsolidering av nuvarande systemflora till ett övergripande system för hantering av produktflöden, lager och verksamhetsprocesser. Uppdraget inleds den 5/5 och löper initialt under fem månader med option på förlängning.

- Att få denna typ av förtroende är givetvis mycket betydelsefullt och samtidigt ett kvitto på att våra medarbetares kompetens är efterfrågad och att vårt erbjudande står sig väl i den hårda konkurrensen på IT-marknaden, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.