2008-08-01

Milso anställer fler systemutvecklare

Johan Hårdberg hälsas välkommen till Milso!

Som ett led i att kunna ta fler och större åtaganden fortsätter rekryteringen av erfarna systemutvecklare. Denna gång har vi nöjet att konstatera att Johan funnit Milso som en intressant arbetsgivare och valt att bli en av våra medarbetare.

Johan är en erfaren systemutvecklare med omfattande kunskap i språk såsom Java, C, Pearl och SQL. Han har också lång erfarenhet av system som bygger på Oracle och Novell. Johan har dessutom kompetens inom både RUP och PROPS vilket ligger väl i linje med de arbetssätt och metoder vi och många av våra kunder använder.

Johan kommer närmast från Rikspolisstyrelsen där han bland annat utvecklat system för operativ informationshantering via intranät. Rollen i Milso blir att ingå i systemutvecklingsgruppen och till en början delta i vår egen utveckling av ett intranät med kopplade ledningsfunktioner.