2010-06-04

FMV avropar tjänster från ramavtal inom Gripen

Försvarets materielverk (FMV) har gjort ett första avrop från nyss tilldelat ramavtal för stöd till exportverksamheten inom Gripenområdet. Uppdraget, som är på deltid fram till 2012, avser löpande projektarbete med koppling till utbildningsfrågor för ett av de länder som beställt Gripenflygplan av FMV.

- Inom Gripenområdet har vi flera mycket erfarna medarbetare varav en del redan idag är djupt engagerade i den Gripenrelaterade exportverksamheten. Att FMV även fortsättningsvis vill nyttja Milsoresurser inom dessa mycket kvalificerade verksamheter är givetvis hedrande, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.