2010-05-10

Milso förstärker med stridsfordonskompetens

Lars Östlund hälsas välkommen till Milso

Lars kommer direkt från FMV där han innehaft ett flertal mycket kvalificerade befattningar, bland annat som ansvarig för hela Leopard-projektet. I rollerna har också ingått en hel del internationell affärsverksamhet och utvecklingssamarbeten, senast som projektledare för anskaffningen av en ingenjörbandvagn (Ingbv 120) vilken genomförs såsom ett internationellt materielsamarbete med Nederländerna. I grunden är Lars officer med bakgrund från Armén (pansartrupperna) och på den digra meritlistan finns även ett par utlandsmissioner genomförda i FN regi.

- Att en så erfaren program-/projektledare som Lars väljer att fortsätta sin yrkesbana i Milso regi gör oss förstås väldigt stolta. Dessutom innebär det att vi nu tar klivet in på stridsfordonsområdet vilket därmed ytterligare breddar vårt tjänsteutbud inom försvarsområdet, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.