2010-04-14

Ramavtal med Pensionsmyndigheten avseende IT-tjänster

I konkurrens med ett stort antal aktörer på IT-marknaden, flera mycket namnkunniga, har Milso blivit utvald som en av leverantörerna till Pensionsmyndigheten inom systemutvecklingsområdet. Detta efter en ramavtalsupphandling av IT-konsulter inom fyra delområden (scrummaster, utvecklare Java, utvecklare GUI/Webb samt IT-arkitekt) där Milso har erhållit ramavtal inom det första ”Scrummaster”.

- Tillgång till egna ramavtal är i dagsläget näst intill en förutsättning för en tjänsteleverantör inom IT-området varför konkurrensen om dessa är stenhård. Att då komma på andra plats av 10 utvalda leverantörer i konkurrens med 31 andra anbudsgivare är förstås riktigt riktigt roligt, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.