2010-04-13

Milso erhåller 2 ramavtal med FMV inom flygområdet

Efter genomförd utvärdering av två separata ramavtalsupphandlingar inom flygområdet har FMV meddelat att Milso är en av de utvalda leverantörerna som erbjuds att teckna ramavtal med myndigheten. Därmed tas ytterligare ett stort steg framåt avseende etableringen av våra teknik- och ledningstjänster inom försvarsområdet.

Den ena upphandlingen omfattade sex delområden med koppling till exportverksamheten för Gripen där flera av våra medarbetare redan är engagerade. Milso lämnade anbud på fyra av dessa och har erbjudits teckna ramavtal för samtliga.

Den andra upphandlingen avsåg inte enbart Gripen utan om allmänt stöd inom hela flygområdet, dvs såväl flygplan som helikoptrar. Här har Milso erbjudits teckna ramavtal inom delområde stödsystem omfattande stödtjänster kring simulatorer, dataförsörjning, planeringssystem och liknande.

- Att erhålla ramavtal inom dessa områden har självklart en mycket stor del betydelse för utvecklingen av våra teknik- och ledningstjänster. Det innebär också att vi får större möjligheter att tillgodose FMV behov inom dessa områden. Nu gäller det att fortsätta arbetet med att säkerställa att vi kan erbjuda den kompetens som efterfrågas, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.