2008-02-19

FMV förnyar beställning

Försvarets materielverk (FMV) har i dagarna beställt fortsatt kvalificerat stöd av Milso inom telekrigområdet. Uppdraget avser tjänster med koppling till avancerad signalanalys och genomförs i direkt samverkan med försvarsmaktens experter inom området.

- Att få förnyat förtroende inom detta både högteknologiska och operativt betydelsefulla område är inget som kan tas för givet varför beställningen självklart gör oss mycket stolta, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.