2008-01-30

Milso förstärker inom ledningsområdet

Lennart Zettergren hälsas välkommen till Milso!

Lennart kommer närmast från annat konsultbolag och har en bakgrund från Försvarsmakten och FMV där han innehaft befattningar såsom ansvarig för delar inom telekrig- och ledningsområdet. Som kuriosa kan nämnas att Lennart ledde processen för Försvarsmakten att bli auktoriserad användare av den militärt skyddade delen av satellitnavigeringssystemet GPS. Lennart har även varit teknisk chef på I 17 och ansvarig för forskning och teknikutveckling inom elektronik- och programutvecklingsområdet på Allgon under åren 1999-2001.

Lennart börjar hos oss under våren och rollen i Milso blir Sakkunnig informations- och ledningssystem.