2007-06-13

Tekn. Dr. till Milso

Lennart Håkansson hälsas välkommen till Milso!

Lennart är forskarutbildad och har mer än 10 års erfarenhet från konsultuppdrag och projektledning. Uppdragen har främst handlat om avancerad signalbehandling och modellering & simulering, till exempel utveckling av verktyg för simulering av signalutbredning åt Försvarsmakten/FMV. I uppdragen har ofta ingått ansvar för design/utformning av tekniska lösningar, teknisk projektledning och övergripande ledning.

Lennart börjar hos oss den 1/9 och rollen i Milso blir Sakkunnig analys och simulering inom arbetsområde Tjänsteförsäljning Försvar.