2009-09-18

Utvecklingen av Milso ledarstödsystem går in i nästa fas

Efter intensiv utveckling under en period har nu en första version av vårt egenutvecklade ledarstödsystem levererats för interna tester. Överlag ser det hela mycket lovande ut och konceptet verkar mer än väl svara mot förväntningarna, även om denna version endast innehåller systemkärna och vissa basfunktioner.

Nästa fas i utvecklingsarbetet har redan inletts med målsättningen att komplettera med ytterligare funktionalitet till stöd för det löpande ledningsarbetet i vardagen. Avsikten är sedan att denna version skall testas såväl internt som av en grupp externa pilotanvändare för att få in så många synpunkter som möjligt innan systemet därefter kan släppas publikt.

Så, den som är intresserad av att vara med i utprovningen av ett nytt ledarstödsystem är mer än välkommen att höra av sig till Milso.