2009-05-18

Milso flyttar in i större lokaler

Alltsedan etableringen hösten 2006 har tillväxttakten varit hög vilket bland annat betyder att vi nu är fler medarbetare, har högre leveranskapacitet och täcker fler kompetensområden. Samtidigt har det inneburit att vi vuxit ur vårt gamla kontor varför vi nu flyttat in i både större och helt nyrenoverade lokaler.

Det nya kontoret ligger på plan 5 i samma fastighet som tidigare vilket är ett extra plus med tanke på att vi trivs väldigt bra med både läge och hyresvärd (Stockholms byggmästarförening).