2009-05-15

Ny kund, Milso anlitas av Spelparken AB

Milso har i dagarna erhållit ytterligare en beställning och denna gång från en ny kund, Spelparken AB. Uppdraget inleds omgående och avser utvecklingen av applikationer med koppling till en av Spelparkens lotteriprodukter.

- Att få nya kunder är givetvis både glädjande och betydelsefullt. Samtidigt är det också ett tydligt kvitto på att det vi kan erbjuda står sig väl i den hårda konkurrensen på IT-marknaden, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.