2009-03-18

Milso etablerar sälj- & marknadsfunktion

Som ett led i tillväxtarbetet etablerar Milso AB en sälj- & marknadsfunktion och anställer samtidigt Magnus Bååth för att bemanna densamma.

Avsikten är att skapa förutsättningar för att ytterligare kunna fokusera på kunddialoger, partnerskap och marknadsarbete med målet att bredda både kundbas och verksamhetsområden.

Magnus har en bakgrund som systemtekniker och erfarenhet från marknadsarbete inom IT-området. Han kommer närmast från IT-Resurs där han bland annat arbetat med partneravtal och underleverantörer. Rollen i Milso blir att ingå i sälj- & marknadsfunktionen med fokus på IT-området.

Magnus börjar hos oss den 15 april och hälsas välkommen till Milso.

- För att kunna nå vår högt ställda tillväxtmålsättning krävs bland annat ett kontinuerligt och målmedvetet sälj- och marknadsarbete. Etableringen av en egen sälj- & marknadsfunktion är därför en viktig milstolpe som kommer att ha stor betydelse för vår utveckling, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.