2009-03-06

Milso inleder samverkan med KTH, gemensam projektansökan till Vinnova

Milso fortsätter att bredda sin verksamhet och har nu inlett samverkan med KTH, avdelningen för människa- datorinteraktion (MDI). Målsättningen är att genom samarbetet ytterligare öka kompetensen kring IT-utveckling med människan i fokus. Första steget var en gemensam ansökan till Vinnova som utlyst anslag för utvecklingen av IT-demonstratorer (fungerande applikationsprototyper) som effektiviserar individens vardag med hjälp av IT-stöd.

- Samverkan med forskningsvärlden inom detta för oss så centrala område är något vi hoppas skall vara till ömsesidig nytta för båda parter. Ansökan till Vinnova var bara det första steget, avsikten är att fortsätta med fler projekt och därmed utöka samarbetet, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.