2008-10-28

FMV beställer ytterligare stödtjänster

Försvarets materielverk (FMV) har i dagarna beställt ytterligare konsulttjänster av Milso. Denna gång handlar det både om Gripenrelaterade utbildningsfrågor i samband med försäljningen av JAS 39 Gripen till Thailand samt om deltagande i studieverksamhet med fokus på framtida förmågeutveckling.

Båda beställningarna inleds omgående och utförs under ledning av FMV.

- Som alltid när en kund ger oss förnyat förtroende inom så kvalificerade områden som det handlar om blir vi förstås mycket stolta samtidigt som det är en påminnelse om att hela tiden säkerställa kompetens, kvalitet och kundfokus, säger Kristian Hammar, VD Milso AB.